Verkorte Privacy-statement

(Nl) GEDC respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal GEDC geen gegevens van u opslaan.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt uw IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Heeft u vragen m.b.t. privacy/AVG, richt uw vraag dan aan privacy@gedc.eu. Klik hier op privacy-statement voor het volledige privacy-statement.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

________________________________

(En) GEDC respects the privacy of all visitors of its website. You can visit this website anonymously. When visiting this website, GEDC will not gather data.

When visiting this website, your IP-address is recorded with a so-called statistic server. This server generates data which is processed anonymously and will be used only for statistic purposes.

If you have questions related to privacy/GDPR, you can ask them to privacy@gedc.nl.
This privacy statement does not apply to websites of thirds which can be visited via the links on this website.

GEDC Consultancy

Reacties zijn gesloten.